Maria Rotte

Mijn wortels liggen in het training – en bewustwordingswerk. Daarna was ik gedurende 40 jaar werkzaam als docent, supervisor en intern coach bij o.a. de VO Nijmegen, M&I Amersfoort, Stichting IC Den Bosch en 12 ½ jaar bij Hogeschool Avans in Den Bosch. Naast het onderwijs werk ik ruim 35 jaar als psychosociaal therapeut, supervisor, coach, trainer en opsteller in Praktijk Maria Rotte.

In therapie en coaching ligt de focus op eigenheid en kwaliteit, op waarderen en steunen van jezelf i.p.v. bestrijden. Je lichaam én je hart zijn daarin je meest persoonlijke bronnen.

Kernprocessen kunnen leiden tot transformatie en verbinden therapie en spiritualiteit met elkaar. In die combinatie voel ik mijzelf het meeste thuis. In deze processen ben ik tijdelijk intermediair en gids.

Ik werk eclectisch, cliënt – en systemisch gericht vanuit een holistische spirituele mensvisie.

Aangesloten bij:

LVSC: lidnummer 08037                                                                                                    Van 2006 – 2021 geregistreerd RBCZ registertherapeut                                                   én Lid van Beroepsvereniging het NVPA                                                      

www.linkedin.com/in/mariarotte
www.cordium.nl

Kamer van Koophandel 09199488