Intuïtieve Bewustzijnstherapie

Individuele sessies

Een afspraak maken voor een individueel consult betekent, dat je bereid bent een ontwikkelingsproces aan te gaan. En op zo’n reis zoek je tijdelijk een daarvoor toegeruste metgezel.

Ik ben beschikbaar om te luisteren, vragen te stellen, samen met jou de situatie in kaart te brengen, met je te reflecteren, je een spiegel voor te houden, richting te geven en je te steunen.

Maar vooral ook zal ik je uitnodigen verbinding te hebben met je eigen bronnen van innerlijk weten en voelen, omdat je ‘eigen wijsheid’ ontsluiten de kern vormt van een ontwikkelingsproces.
Vanuit vakkennis, werk- en levenservaringen alsook vanuit intuïtie nodig ik je uit om je eigenheid, kwaliteiten, bronnen en kracht te (her)vinden en te vertrouwen. En die vorm te geven in je eigen leven.
Loslaten wat daarbij in de weg staat of het geen aandacht meer geven.
Steeds meer jouw authentieke gevoelens en signalen serieus nemen en volgen. Opdat hetgeen voor jou niet klopt, steeds meer voelbaar en zichtbaar wordt.

Ontwikkeling en heling ontstaan juist dan, als je eigen ervaringen van binnenuit ervaart en begrijpt. Vanuit inzicht en acceptatie vorm geven aan wat bij je past, helpt je jezelf bij de hand te nemen en je weg te vervolgen. Ook als het moeilijk is.

Dit vraagt het ontwikkelen van vertrouwen in je eigen kunnen.
In het horen en volgen van je eigen weten en gevoel. Te leren jezelf in je ontwikkeling te steunen.

Vaak veranderen dingen dan vanzelf in die gebieden waar je jezelf open stelt. In dit proces ben je in mijn ogen de deskundige omtrent jezelf.
Alle antwoorden zijn eigenlijk al in je.
Daarom zoeken we samen de weg, die het beste bij je past.

Werkwijze

Benaderingen die me hebben gevormd en ook onderdeel zijn geworden van mijn werk:

– Algemene agogiek:
Veranderkunde individueel, groepen en organisaties

– Cliënt-centered psychotherapie:
Een basishouding van acceptatie en spiegelen.

– Zijnsoriëntatie:
Onder ogen zien wat er is, daarmee contact maken zonder er iets aan te veranderen.

– Focussen, Aandachtstraining:
Met neutrale aandacht zijn bij wat er in en buiten je is: in je lichaam zijn en je lichaam voelen.

Systeemopstellingen (Familieopstellingen en Organisatieopstelling):
Ook bij individueel ervaren problemen de invloed van onopgeloste ervaringen uit het systeem (familie /organisatie) ervaren en betrekken.

– Gestalt:
Ervaren of datgene dat je nu doet, voelt, wilt en verwacht ook is wat je werkelijk plezier geeft. Of dat je daarin weerhouden wordt door onaffe zaken, die nog aandacht vragen.

– Toegepaste Kinesiologie:
Serieus nemen van fysieke, emotionele en geestelijke spanningen (bewust, onbewust) middels het testen van je spieren. Je lichaamstaal steeds beter horen, verstaan en vertrouwen.

– Intuïtieve Waarneming (Reading en Healing)
Intuïtie als de stem van innerlijke helderheid, een neutraal voelen, weten en zien vanuit de kern (waarnemen). Reading is daarin een hulpmiddel om via het ‘lezen’ van de fijnstoffelijke energie van de ander, onbewuste en blokkerende patronen helder te krijgen. Healing helpt daarin weer balans te creëren.