Supervisie en Coaching

Individuele sessies

In Supervisie en Coaching werken mensen aan thema’s die samenhangen met hun functioneren binnen het werk. Beide werkvormen hebben hun eigen accent, maar hebben uiteindelijke als doel bewust, verantwoordelijk en met plezier te functioneren in de uitoefening van het beroep.

Supervisie
Tijdens supervisie verdiep je jouw beroepsidentiteit in relatie met je eigen persoon. Je reflecteert op jouw eigen werkervaringen en functioneren.
Het doel is om met deskundigheid en vanuit je eigen bewuste stijl beroepsmatiger te handelen.
Veelvoorkomende werkpunten zijn motivatie, kwaliteiten, valkuilen en allergieën, communicatie, grenzen, zelfstandigheid, leidinggeven, samenwerken, nieuwe initiatieven en conflicten.
Het diepere verhaal achter het verhaal van de supervisant (gedrag, houding, denken en voelen) is vanzelfsprekend het essentiële onderdeel van de supervisie.
Een supervisieserie is afhankelijk van de vraag en het proces van de supervisant en bestaat gemiddeld uit 10-15 sessies van 1 – 1 ½ uur.

Coaching
Met behulp van coaching ga je specifiek met een doel aan de slag, dat te maken heeft met je functioneren op de werkvloer.
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om bepaalde kwaliteiten, die je in de werksituatie meer wilt gaan gebruiken. Dat vraagt dan bewust worden van je kwaliteiten en deze oefenen in eenvoudige en complexe situaties. Of je wilt werken aan je communicatiepatroon of conflicthantering.
Zo zijn er coachingvragen op meerdere lagen.
De vraag kan liggen op de verbetering van concreet gedrag. Of er is juist meer behoefte aan verandering en vernieuwing van vaardigheden en houding.
Ook het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden vraagt om inzicht in achterliggende motieven, drijfveren en overtuigingen.
Meestal betreft een coachingstraject 8 tot 10 sessies van 1 – 1 ½ uur.