Familieopstellingen

Bijeenkomsten open inschrijving

Van maart 2018 – juli 2019 worden er 6 bijeenkomsten Familieopstellingen georganiseerd (open inschrijving) in het Cordium in Nijmegen (zie www.cordium.nl). Voor elke bijeenkomst wordt opnieuw ingeschreven.

Zaterdag    21/04/2018 van 11.00 – 17.00 uur
Zaterdag    13/10/2018 van 11.00 – 17.00 uur
Zaterdag    08/12/2018 van 11.00 – 17.00 uur

2019
Zaterdag    26/01/2019 van 11.00 – 17.00 uur (vol)
Zaterdag    23/02/2019 van 11.00 – 17.00 uur
Zaterdag    06/04/2019 van 11.00 – 17.00 uur
Zaterdag    15/06/2019 van 11.00 – 17.00 uur


Opstellingen

zijn een hulpmiddel, waarmee visueel zichtbaar én ervaarbaar wordt, dat ons individuele leven en onze actuele vragen of problemen verbonden zijn met het grotere geheel.

Een familieopstelling
Een familieopstelling laat zien hoe jij in liefde ten diepste met je familie verbonden bent, maar ook hoe je daar, vanuit dezelfde liefde, op onbewust niveau mee verstrikt kan zijn.
Zo kan je bijvoorbeeld zonder dat je het weet, het zware lot dragen van iemand anders uit een voorafgaande generatie.
Of je kan onbewust vanuit eerder familieleed iets ‘zichtbaar’ maken, dat
in de familie nog niet verwerkt werd of nog geen plaats kreeg.
Een familieopstelling wordt begeleid in samenwerking met gekozen vertegenwoordigers uit de groep, representanten voor jezelf én jouw familieleden.
In de opstelling kunnen d.m.v. de ervaringen van de representanten in het zogeheten ‘wetende veld’, patronen en spanningsvelden aan het licht komen, zoals die zich binnen de familie voordoen, soms al generaties lang. Erkennen wat aan het licht komt, geeft de deelnemer en de familieleden kracht.

De kosten
Kosten als deelnemer of representant zijn € 25, – en voor een
opstelling € 110, -.

Vraag de uitgebreide folder aan via info@mariarotte.nl
Aanmelding: via bijgaand inschrijfformulier.