Familieopstellingen

Bijeenkomsten open inschrijving

Van januari 2021 – mei 2022 zijn er 7 bijeenkomsten Familieopstellingen georganiseerd (open inschrijving) in het Cordium in Nijmegen (zie www.cordium.nl). Voor elke bijeenkomst wordt opnieuw ingeschreven.                                                     Op zaterdagen van 11.00 – 17.00 uur.

2021 – 2022                                                                                                                                                                                                                                                                     Zaterdag  23/01/2021 (verschoven vanwege corona)
Zaterdag  27/03/2021 (vol)                                       
Zaterdag  29/05/2021 (vol)                                                                                                     Zaterdag  9/10/2021 (vol)                                                                                         Zaterdag  27/11/2021 (vol)

2022                                                                                                                                           Zaterdag 5/2/22 (vol)                                  r                                                              Zaterdag 2/4/22 (vol)                                            

Opstellingen
zijn een hulpmiddel, waarmee visueel zichtbaar én ervaarbaar wordt, dat ons individuele leven en onze actuele vragen of problemen verbonden zijn met het grotere geheel.

Een familieopstelling
Een familieopstelling laat zien hoe jij in liefde ten diepste met je familie verbonden bent, maar ook hoe je daar, vanuit dezelfde liefde, op onbewust niveau mee verstrikt kan zijn.
Zo kan je bijvoorbeeld zonder dat je het weet, het zware lot dragen van iemand anders uit een voorafgaande generatie.
Of je kan onbewust vanuit eerder familieleed iets ‘zichtbaar’ maken, dat in de familie nog niet verwerkt werd of nog geen plaats kreeg.
Een familieopstelling wordt begeleid in samenwerking met gekozen vertegenwoordigers uit de groep, representanten voor jezelf én jouw familieleden.
In de opstelling kunnen d.m.v. de ervaringen van de representanten in het zogeheten ‘wetende veld’, patronen en spanningsvelden aan het licht komen, zoals die zich binnen de familie voordoen, soms al generaties lang. Erkennen wat aan het licht komt, geeft de deelnemer en de familieleden kracht.

De kosten
Kosten als deelnemer of representant zijn € 25, – en voor een opstelling € 125, –

Vraag de e-mail folder aan via info@mariarotte.nl
Aanmelding: via bijgaand inschrijfformulier.