Scholing Intuïtieve Waarneming

Op 13 september 2019 start opnieuw een Scholing Intuïtieve Waarneming 1. (basis), bestaande uit 10 dagdelen. Men kan daarna deelnemen aan cursus SIW 2. (verdieping) in de winter 2020 en SIW 3. (verbreding) in het najaar 2020.

Het ontwikkelen en scholen van de eigen intuïtie en innerlijke waarnemer staan centraal. Intuïtie is die innerlijke helderheid, die ontstaat in het contact met de eigen diepste kern. Die innerlijke bron die altijd aanwezig en beschikbaar is, als we haar kunnen toelaten en ervaren.
Dat vraagt het ontwikkelen van ‘een onthechte innerlijke waarnemer’.
Die met neutrale blik en met behulp van de eigen innerlijke zintuigen kijkt achter de uiterlijke verschijningsvormen van levenskwesties. En tevens dieper kijkt in onszelf. Opdat we de oorspronkelijke dynamiek in onszelf en anderen beter kunnen aanvoelen en verstaan.

Praktische dagelijkse intuïtie en waarneming
De kern van de scholing intuïtieve waarneming is leren om in het gewone dagelijkse werken & leven de eigen intuïtieve signalen te ervaren, waar te nemen én te volgen.
Innerlijk weten & voelen wat voor jou ‘waar’ is en wat niet.
Innerlijk weten & voelen wat van daaruit voor jou klopt om te dóen.
Kunnen vertrouwen op jouw intuïtie vraagt zelfbewustzijn én zelfaanvaarding, ook op subtiel energieniveau. Steeds meer gaan vertrouwen op eigen innerlijke signalen en waarnemingen zoals ‘iets zomaar weten’ of ‘bepaalde zaken aanvoelen of voorzien’.
De volgende stap is naar jouw intuïtie te gaan handelen.
Een belangrijke dagelijkse oefening is gaan waarnemen, wanneer je
jouw intuïtie vertrouwt en volgt of wanneer juist een emotie, mening, oordeel, verlangen of belang jouw intuïtie vertroebelt.
Door dat onderscheid te gaan maken, en te accepteren, ontwikkel je steeds meer acceptatie van jezelf in alle facetten die je bent.
En daarmee komt de kwaliteit van de vrije waarnemer steeds meer beschikbaar in jouw ‘persoonlijke’ bijdrage in werk en leven.

Jezelf intuïtief scholen betekent jezelf innerlijk verder ontwikkelen.
Het is een groeiproces dat haar eigen tijd en geduld vraagt.
Jouw eigen tempo en je eigen leerwijze zijn daarin heel belangrijk.
Het doel van de scholing is om praktische basis(technieken) in handen te krijgen om je innerlijk zien, weten en voelen meer bewust te worden om van daaruit onthecht vrijer te kunnen kiezen waar je jouw kwaliteiten en bijdrage wilt inzetten en waar niet.

Accreditatie:
De 3 opeenvolgende scholingscursussen SIW 1, 2 en 3 zijn elk afzonderlijk geaccrediteerd bij de Stichting Keurmerk Beroepsopleidingen (SKB) en na afloop ontvangt de deelnemer een certificaat.
SIW 1. (basis)           :  SKB-D.7, SBU 141,2 / 5 EC’s
SIW 2. (verdieping)   :  SKB-D.7, SBU 161    / 5,8 EC’s
SIW 3. (verbreding)   :  SKB-D.7, SBU 145    / 5,2 EC’s

Plaats en tijd: Cordium, www.cordium.nl
Data: Vrijdagmorgen 10.00 – 12.30 uur, grote bovenruimte 

SIW 1 in 2019
13/9, 20/9, 27/9, 04/10, 11/10, 25/10, 08/11, 15/11, 22/11 en 06/12

SIW 2 in 2020
31/1, 07/2, 14/2, 21/2, 06/3, 13/3, 20/3, 27/3, 03/4, 10/4

SIW 3 in 2020
Najaar 2020 op vrijdagmorgen.

De kosten zijn €440,-

Vraag de uitgebreide folder aan via info@mariarotte.nl
Aanmelding SIW1: via bijgaand inschrijfformulier.